مهندس علی درحی

مدیریت عامل شرکت مشاوره سازمانی چابک سازان آرکا
Video

ویدئوها

همراه شما تا موفقیت

20

سال

تجربه اجرایی و عملیاتی

از ابتدای مسیر در کنارتان خواهیم ماند...

مهندس علی درحی آنچه را یاد می‌گیرد و یاد می‌دهد علمی است و تجربه شده که از دل ۲۰ سال تجربه‌ی اجرایی و عمیاتی در حوزه‌ی صنعت و همکاری با برندهای مطرح ملی و بین المللی بدست آمده است.

تجارب ایشان موجب رشد بی وقفه‌ی کسب‌وکارهای بسیاری در حوزه‌ی خود شده‌ است؛ و این نقطه تمایز اوست!

گالری تصاویر

تصاویر برخی از جلسات مشاوره و آموزشی

آخرین مقالات

 مطالعه آخرین مقالات سایت علی درحی

مجموعه‌های همراه با علی درحی به‌صورت اجرایی